Opłaty

Składka członkowska

Składka roczna 2022

Składka roczna 2021
Składka roczna 2020
Składka roczna 2019
Składka roczna 2018
Składka roczna 2017
Składka roczna 2016
Składka roczna 2015

70 zł

70 zł
70 zł
70 zł
70 zł
70 zł
70 zł
70 zł

Opłaty przy pierwszej rejestracji nowego członka

Wpisowe

Rejestracja psa

od 01.07.2021 40 zł

 od 01.07.2021 30 zł

Do pierwszej rejestracji należy także doliczyć składkę roczną, rodowód krajowy.

 
 
Pozostałe opłaty
 

Karta krycia

10 zł
Karta miotu 10 zł
Metryka (od szczenięcia) 30 zł
Tatuaż (od szczenięcia) 10 zł

Przegląd miotu (od całego miotu)

40 zł

Dyplom Championa Polski
Dyplom Młodzieżowy Champion Polski         Dyplom Championa Polski Weteranów 

0 zł (30 EUR)
0 zł
0 zł (30 EUR)

 Certyfikat użytkowości  50 zł

 

 

Rodowód
UWAGA! Czas oczekiwania na rodowód, KW liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału. Czas oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania  Cena dla członka w PLN Procedura dla członka ZKwP
Rodowód krajowy:
Tryb zwykły 21 dni 60,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy do 5 dni 300,00 Złożenie metryki w oddziale
Rodowód eksportowy:
Tryb zwykły 21 dni 120,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy do 5 dni 300,00 Złożenie metryki w oddziale
Księga wstępna
Krajowa 21 dni 60,00 Złożenie metryki lub przeglądu hodowlanego w oddziale
Eksportowa 21 dni 120,00 Złożenie metryki lub przeglądu hodowlanego w oddziale
Tryb ekspresowy do 5 dni 300,00 Złożenie metryki lub przeglądu hodowlanego w oddziale
       
Duplikat rodowodu i KW
Krajowego do 7 dni 30,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale 
Eksportowego do 7 dni 60,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale 
Wymiana rodowodu
Z krajowego na eksport ze zmianą właściciela lub bez zmiany do 7 dni 60,00 Złożenie oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale 
Eksportowego na krajowy ze zmianą właściciela z potwierdzeniem rejestarcji do 7 dni 30,00 Złożenie oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale
Zmiany
Rejestracja rodowodu eksportowego (wydanego przez ZKwP) ze zmianą właściciela i potwierdzeniem rejestracji  do 7 dni 30,00 Złożenie oryginału rodowodu eksportowego w oddziale
Wyrejestrowanie psa z PKR i potwierdzenie nowego właściciela do 7 dni 30,00 Złożenie oryginału rodowodu w oddziale z danymi nowego właściciela
Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym do 7 dni 30,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela oraz kopia umowy kupna-sprzedaży
Zmiana chipu ( z powodu utraty/uszkodzenia) w rodowodzie krajowym do 7 dni 30,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet.,potwierdzenie danych przez oddział
Zmiana  właściciela w rodowodzie eksportowym do 7 dni 60,00 Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela.
Zmiana chipu  ( z powodu utraty/uszkodzenia) w rodowodzie eksportowym do 7 dni 60,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet.,potwierdzenie danych przez oddział
Nowy wydruk rodowodu lub KW : 1. z powodu częściowego uszkodzenia dokumentu  2. korekty danych w metryce na prośbę hodowcy)
Krajowy do 7 dni 30,00 1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału 2.  Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem
Eksportowy do 7 dni 60,00 1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału 2.  Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem
Przekwalfikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
Krajowy do 7 dni 30,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem  przekwalfikowania w oddziale
Eksportowy do 7 dni 60,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem  przekwalfikowania w oddziale

 

Nostryfikacja
UWAGA! Oddziały nie posiadają uprawnień do potwierdzenia wyrejestrowania psa/suki  z ZKwP (PKR) oraz dokonywania zmiany właściciela dla krajów członkowskich FCI  
 
Czas oczekiwania na znostryfikowanie rodowodu liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału.   
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania  Cena dla członka w PLN Procedura dla członka ZKwP  
Tryb zwykły 21 dni 60,00 Złożenie rodowodu eksportowego w oddziale  
Tryb ekspresowy do 5 dni 150,00 Złożenie rodowodu eksportowego oraz przeglądu hodowlanego w oddziale   
Przekwalfikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej) do 5 dni bezpłatne Złożenie rodowodu oraz dokumentu przekwalfikowania w oddziale  
Wyrejestrowanie z PKR ze wskazaniem nowego właściciela do 5 dni bezpłatne Złożenie oryginalnego rodowodu w oddziale wraz z podaniem danych nowego właściciela psa/suki  

 

Przydomek hodowlany
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania od momentu wpłynięcia dokumentu do biura ZG Cena dla członka w PLN Procedura dla członka ZKwP  
Rejestracja w ZKwP + FCI Biuro ZG ZKwP po weryfikacji propozycji przydomka przesyła otrzymany wniosek do FCI lub zwraca do oddziału, jeśli propozycje nazw są już zarejestrowane.  Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI trwa conajmniej  2-3 miesiące 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Oddział przesyła wniosek do biura ZG  
Rejestracja w FCI Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI trwa conajmniej  2-3 miesiące 60,00 Za pośrednictwem oddziału. Oddział przesyła wniosek do biura ZG  
Rejestracja przydomka FCI w ZKwP (gdy zagraniczny hodowca przeprowadza się do Polski) Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI trwa conajmniej 2-3 miesiące 120,00 Właściciel przedstawia potwierdzenie rejestracji przydomka w FCI i potwierdzenie wyrejestrowania przydomka z poprzedniego kraju. Oddział przygotowuje wniosek z nazwą hodowli  
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP (gdy hodowca przeprowadza się na stałe za granicę i tam będzie rejestrował przydomek) 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela wraz z jego nowym adresem. Zwrot oryginału karty rejestracyjnej przydomka lub oświadczenie hodowcy o jej zniszczeniu lub zagubieniu.  
Duplikat przydomka (potwierdzenie własności nazwy hodowli) 7 dni roboczych 60,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela  
Zmiany w obrębie własności przydomka 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa, podanie głównego właściciela, podanie adresu zamieszkania nowego właściciela/współwłasciciela  
Zmiany w obrębie własności przydomka - dziedziczenie 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa, podanie osoby dziedziczącej, podanie adresu zamieszkania nowego właściciela, akt zgonu.  
Anulowanie nazwy przydomka hodowlanego 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela. Zwrot oryginału karty rejestracyjnej przydomka lub oświadczenie hodowcy o jej zniszczeniu lub zagubieniu.  

 

Badanie profilu DNA
(płatne bezpośrednio na konto laboratorium wykonującego badanie)

Opłata za kwalifikację hodowlaną (płatne w kasie oddziału lub na konto bankowe)

129,15zł

 

15