Opłaty

Składka członkowska

Składka roczna 2022

Składka roczna 2021
Składka roczna 2020
Składka roczna 2019
Składka roczna 2018
Składka roczna 2017
Składka roczna 2016
Składka roczna 2015

70 zł

70 zł
70 zł
70 zł
70 zł
70 zł
70 zł
70 zł

Opłaty przy pierwszej rejestracji nowego członka

Wpisowe

Rejestracja psa

od 01.07.2021 40 zł

 od 01.07.2021 30 zł

Do pierwszej rejestracji należy także doliczyć składkę roczną, rodowód krajowy.

 
 
Pozostałe opłaty
 

Karta krycia

10 zł
Karta miotu 10 zł
Metryka (od szczenięcia) 30 zł
Tatuaż (od szczenięcia) 10 zł

Przegląd miotu (od całego miotu)

40 zł

Dyplom Championa Polski
Dyplom Młodzieżowy Champion Polski         Dyplom Championa Polski Weteranów 

0 zł (30 EUR)
0 zł
0 zł (30 EUR)

 Certyfikat użytkowości  50 zł

 

 

Tabela opłat
 
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.
Rodzaj dokumentu  Czas oczekiwania od momentu wpłynięcia dokumentu do biura Zarządu Głównego Cena w PLN Procedura
Rodowód krajowy:
Tryb zwykły   21 dni roboczych 60,00 Złożenie metryki w oddziale.
Tryb ekspresowy
5 dni roboczych 300,00 Złożenie metryki w oddziale.
Rodowód eksportowy:
Tryb zwykły   21 dni roboczych 120,00 Złożenie metryki w oddziale.
Tryb ekspresowy  5 dni roboczych 300,00 Złożenie metryki w oddziale.
Księga wstępna:
Krajowa  21 dni roboczych 60,00 Złożenie metryki lub wniosku  o wpis do PKR.KW w oddziale.
Eksportowa  21 dni roboczych 120,00 Złożenie metryki lub wniosku o wpis do PKR.KW  w oddziale
Tryb ekspresowy  5 dni roboczych 300,00 Złożenie metryki lub wniosku o wpis do PKR.KW  w oddziale
Duplikat rodowodu i PKR.KW
Krajowego  7 dni roboczych 30,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale.
Eksportowego  7 dni roboczych 60,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale.
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy ze zmianą właściciela lub bez zmiany właściciela 7 dni roboczych 60,00 Złożenie oryginału rodowodu krajowego w oddziale 
Zmiany      

Rejestracja rodowodu eksportowego (wydanego przez ZKwP) ze zmianą właściciela i potwierdzeniem rejestracji

 7 dni roboczych

30,00

Złożenie oryginału rodowodu eksportowego w oddziale.

 

Wyrejestrowanie psa z PKR i potwierdzenie nowego właściciela

7 dni roboczych  

30,00

Złożenie oryginału rodowodu w oddziale wraz z danymi nowego właściciela

Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym

7 dni roboczych

30,00

Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela oraz kopią umowy kupna-sprzedaży.

 Zmiana chipu ( z powodu utraty/uszkodzenia) w rodowodzie krajowym

7 dni roboczych

30,00

Złożenie w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet.,potwierdzenie danych przez oddział.

Zmiana  właściciela w rodowodzie eksportowym

 

Zmiana chipu  ( z powodu utraty/uszkodzenia) w rodowodzie eksportowym

 7 dni roboczych

60,00

 

60,00

Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela.

Złożenie w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet.,potwierdzenie danych przez oddział.

Nowy wydruk rodowodu lub PKR.KW:1. powodu częściowego uszkodzenia dokumentu   2. korekty danych w metryce/rodowodzie na prośbę hodowcy
Krajowy  7 dni roboczych 30,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału.                

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem.

 

Eksportowy  7 dni roboczych 60,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału.

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem.

 

Przekwalifikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
Krajowy  7 dni roboczych 30,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale.
Eksportowy  7 dni roboczych 60,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale.

 

 Tabela opłat
Czas oczekiwania na nostryfikowanie rodowodu liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału. Czas oczekiwania może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania dokumentów
Rodzaj dokumentu Cza oczekiwania od momentu wpłynięcia dokumentu do biura Zarządu Głównego   Kwota  Procedura
Tryb zwykły 21 dni roboczych  60,00 Złożenie rodowodu eksportowego w oddziale
Tryb ekspresowy 5 dni roboczych  1 50,00 Złożenie rodowodu eksportowego w oddziale
Przekwalfikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej) 7 dni roboczych  bezpłatnie Złożenie rodowodu oraz dokumentu przekwalfikowania w oddziale

Wyrejestrowanie z PKR ze wskazaniem nowego właściciela

 

Ponowna rejestracja rodowodu w PKR

7 dni roboczych 

30,00

 

30,00

Złożenie rodowodu w oddziale wraz z podaniem danych nowego właściciela psa/suki

\

Żłożenie  rodowodu w oddziale, nadanie nowego numeru rejestracyjnego przez oddzial

 

Badanie profilu DNA
(płatne bezpośrednio na konto laboratorium wykonującego badanie)

Opłata za kwalifikację hodowlaną (płatne w kasie oddziału lub na konto bankowe)

129,15zł

 

15