Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

Przewodniczący      
Mieczysław Tokarczyk
Zastępca
Wanda Zaremba
Sekretarz Małgorzata Łukawska
   
   

Skład powołany uchwałą Zarządu Oddziału w dniu 21.03.2016 r.