Artykuł (pl-pl)


Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich - 26.08.2018
Dobra koło Limanowej

BEST IN SHOW

 


 

XXXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 19.08.2018
Gorlice - Stadion OSiR


 VII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy VIII i IX FCI
w Nowym Sączu
03.06.2018

Best in Show


 UWAGA!
Spotkanie z Panią Katarzyna Fiszdon z przyczyn organizacyjnych Oddziału nie odbędzie się w planowanym terminie 23.06.2018 roku. O nowym terminie szkolenia będziemy informować w późniejszym terminie.

 


Komunikat Zarządu Głównego
w sprawie dopuszczenia do hodowli wyżłów
po wprowadzeniu zmian w Ustawie Prawo Łowieckie
Ze względu na zmiany w prowadzone do Ustawy Prawo Łowieckie, które w znacznym stopniu utrudniają spełnienie warunków hodowanych postawionych
wyżłom w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych ZKwP, Prezydium Zarządu na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej postanowiło, aby do czasu wprowadzenia
zmian w zapisach regulaminowych decyzję o dopuszczeniu do hodowli wyżłów, które nie spełniły wymogów regulaminowych zapisanych w załączniku nr 10 do
Regulaminu Hodowlanego, podejmowały Oddziałowe Komisje Hodowlane po indywidualnym rozpatrzeniu podania hodowcy bądź właściciela reproduktora.
Z poważaniem
Dorota Witkowska
Przewodnicząca ZG ds. hodowlanych ZKwP


KOMUNIKAT
W dniu 02.06.2018 r. organizujemy egzaminy, testy psychiczne i przegląd hodowlany dla owczarków niemieckich. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Oddziału.

Przypominamy, że dla niektórych ras zgodnie z załącznikiem nr 10 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych niezbędne są dodatkowe wymogi, które należy spełnić aby uzyskać uprawnienia hodowlane.


W zakładce RANKING WYSTAWOWY 2017 zamieściliśmy wyniki rankingu ogłoszone podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 23.03.2018.

Poniżej Zwycięzca Rankingu w kategorii Najlepszy Pies Oddziału 2017

X-ROBIN od Dvou Orehu wł. Słowińska Renata


Oddział w Lublinie planuje ograniczony dodruk książki:
"Podręcznik Kynologa" pod redakcją Katarzyny Fiszdon i Mirosława Redlickiego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym Oddziałem lub Oddziałem w Lublinie.


Zarząd Oddziału przypomina o zbliżającym się terminie złożenia PIT-6 za 2018 rok do 20 stycznia 2018.
Poniżej link do strony skąd można pobrać deklarację.

LINK DO DEKLARACJI PIT-6 << kliknij tutaj >>


W Menu - zakłada SZCZENIĘTA znajdują się aktualne ogłoszenia o szczeniętach hodowców zarejestrowanych w naszym Oddziale.


XXX Jubileuszowa Nowosądecka Wystawa Psów Rasowych
im. Mieczysława Tokarczyka

w Nowym Sączu

06.08.2017

Więcej zdjęć << kliknij tutaj >>


Zarząd Oddziału składa serdeczne podziękowania za obecność wszystkim Członkom przybyłym na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.03.2017. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w pracy Oddziału, pracowali przy organizacji wystaw, organizowanych testach, egzaminach, przeglądach i szkoleniach.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym w Rankingu wystawowym za rok 2016. W zakładce rankingu w Menu znajdują się wyniki oraz zdjęcia z wręczenia dyplomów i pucharów.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie było także okazją wręczenia 18-stu osobom Odznaczeń Honorowych przyznanych na wniosek Zarządu Oddziału przez Kapitułę Odznaczeń przy ZG ZKwP. Składamy wszystkim odznaczonym gratulację i dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz naszego Oddziału i jego członków. Dziękujemy Koleżance Marioli Poręba, która wykonała zdjęcia podczas uroczystości wręczenia odznaczeń  i ogłoszenia wyników rankingu.


 

KOMUNIKAT Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP

Po konsultacji telefonicznej w dniu 01.03.2017 r. z Biurem ZG ZKwP informujemy, że poniższy komunikat dotyczy osób będących członkami ZKwP i jest zaleceniem! dla hodowców a nie nakazem. W związku z powyższym to hodowca decyduje o wyborze chipa a Oddział mu nie narzuca konkretnych chipów z kodem 616 czy 900. Zalecenie GKH ZKwP dotyczy szczeniąt które zostaną dopiero poddane chipowaniu a nie psów już je posiadających.
-----------------

L. Dz. 514/2017
Związek Kynologiczny w Polsce
Wszystkie Oddziały

W związku z pojawieniem się na polskim rynku mikrochipów z kodem początkowym 900, Główna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca się z prośbą, aby hodowcy weryfikowali u lekarzy weterynarii numer mikrochipu przed zachipowaniem.
Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem 900 nie powinny pojawić się w polskiej dystrybucji. Są to mikrochipy, którym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Międzynarodowy Instytut d.s. Rejestracji Zwierząt ICAR w Rzymie Chipy te pochodzą z Chin lub Taiwanu i nie pozwalają na jednoznaczne określenie kraju pochodzenia zwierzęcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z kodem 900 mogą powodować problemy dla psów eksportowanych - przy rejestrowaniu psa zagranicą w narodowej organizacji kynologicznej.
Mikrochipy w Polsce powinny zaczynać się od numeru 616.
Prosimy przekazać informację Kierownikom Sekcji oraz poinformować hodowców i lekarzy weterynarii, z którymi Państwo współpracujecie.

W imieniu GKH ZKwP
Sekretarz GKH
Joanna Szymczyńska


 Zarząd Oddziału oraz Oddziałowa Komisja Hodowlana ZKwP Oddział w Nowym Sączu zwraca się z prośbą do wszystkich członków i hodowców o aktualizację swoich danych adresowychi adresu email.

Prosimy także o przesłanie za pośrednictwem emaila lub zgłoszenie osobiście w biurze oddziału stanu aktualnie posiadanych psów hodowlanych i niehodowlanych.

Informację adresowe oraz aktualizacje posiadanych psów prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść maila:
Imię i nazwisko
: ….
Aktualny adres zamieszkania: …
*Adres do korespondencji jeśli inny niż zamieszkania: …
email:

Stan aktualnie posiadanych psów
Imię i przydomek psa/suki, nr rejestracyjny, nr PKR. ….

Psy/suki (sprzedane, będące na współwłasność, nie żyjące):
Imię i przydomek psa/suki, nr rejestracyjny, nr PKR. …


Komunikat Zarządu Głównego ZKwP.

14 grudnia 2016 r. podjęto uchwałę, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych punkt IV i V - wśród wymaganych trzech ocen z wystaw - jedna musi pochodzić z wystawy organizowanej w Polsce. Nie dotyczy to psów/suk sprowadzonych już z uprawnieniami hodowlanymi z zagranicy i zarejestrowanych w ZKwP.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2017.


Serdecznie dziękuje wszystkim wystawcom, sędziemu kynologicznemu, sponsorom (Firma ARION), gościom i zwiedzającym za udział w V Krajowej Wystawie Psów Rasowych Grupy VIII i IX (04-05.06.2016) w Nowym Sączu.

Gratulujemy wystawcom sukcesów, dziękujemy za sportową rywalizację i do zobaczenia w maju 2017 r.
Poniżej link do albumu ze zdjęciami z dzisiejszej wystawy.

V Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy VIII FCI (zdjęcia)
<<kliknij>>

V Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy IX FCI (zdjęcia)
<<kliknij >>


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 25.11.2015 r. podjął następujące uchwały:

"5. Przyjęto iż, psy/suki, które zgodnie z uchwałą ZG nie mogą być wystawiane na wystawach ze względu na cięte uszy i/lub ogon, mogą zostać zakwalifikowane do hodowli na podstawie przeglądu dokonanego przez sędziego międzynarodowego z uprawnieniami do oceny danej rasy oraz muszą spełniać pozostałe wymogi Regulaminu Hodowlanego.
Procedurze tej podlegają wyłącznie psy i suki, które rozpoczęły kwalifikację hodowlaną przed 01.01.2016 roku.

6. Uchwalono, iż psy z ciętymi uszami i/lub ogonami nie będą miały możliwości dokończenia rozpoczętych Championatów."


Wstępna lista - cięcie uszu i ogonów - kraje członkowskie FCI

Lista będzie aktualizowana na podstawie oficjalnych informacji otrzymywanych z poszczególnych krajów FCI -  WIĘCEJ >

 


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.03.2015 r. podjął następujące uchwały, obowiązujące od momentu uchwaleni

"- uchwalił, że obowiązują dotychczasowe zasady przyjmowania na wystawy psów urodzonych w Polsce po 01.01.2012 i poddanych zabiegowi kopiowania ogonów i/lub uszu, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724).
W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza weterynarii, będącego członkiem Izby Weterynaryjnej w Polsce. Zaświadczenie musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza, takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.
Zaświadczenia wystawiane przez lekarzy weterynarii z zagranicy nie będą honorowane.
Psy pochodzące z krajów, w których nie obowiązuje zakaz kopiowania ogonów i uszu będą przyjmowane na wystawy na dotychczasowych zasadach."


KOMUNIKAT ZG ZKwP z 07.11.2011

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Komunikat został opublikowany również na naszej stronie internetowej: www.zkwp.pl


KOMUNIKAT ZG ZKwP


Rodowód krajowy i KW czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 30 dni.

Rodowód eksportowy i KW – czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 21 dni.

Czas oczekiwania na rodowód, KW liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału. 
Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP

 


Komunikat dotyczący kupna szczeniąt obarczonych schorzeniami

W związku z pojawiającymi się pytaniami i skargami kierowanymi do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim przez członków ZKwP, którzy nabyli z hodowli prowadzonych w ramach naszego Związku szczenięta obarczone schorzeniami stwierdzonymi po ich nabyciu uprzejmie informuję, że rzecznicy dyscyplinarni odpowiedniego szczebla mogą podjąć czynności przewidziane Regulaminem Sądów Koleżeńskich jedynie w sprawach naruszenia Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych. W zakresie objętym w/w skargami zastosowanie ma Regulamin Hodowli Psów Rasowych nakładający na hodowcę określone w § 16 obowiązki. Hodowca w interesującym nas zakresie winien dokonać przeglądu miotu, w którym zawsze dokonuje się adnotacji o widocznych zmianach anatomicznych, ponadto wydawać szczenięta z m.in. książeczkami zdrowia, zawierającymi stosowne wpisy. Regulamin nie zawiera żadnych innych zapisów w części dotyczącej transakcji sprzedaży szczenięcia pozostawiając to swobodnemu uznaniu sprzedawcy – hodowcy i nabywcy. Strony w zawartej umowie ustalają jej warunki, w których może pojawić się zapis o tym, że szczenię nie jest przeznaczone do dalszej hodowli, nie rokuje sukcesów wystawowych itp. Renomowane hodowle zapewniają nabywcy określone rekompensaty za ujawnione po nabyciu wady szczenięcia, niemożliwe do stwierdzenia w dacie odbioru.

W przypadkach wad szczeniąt ujawnionych po nabyciu i braku porozumienia pomiędzy hodowcą i nabywcą rzecznik dyscyplinarny ZKwP nie jest organem właściwym dla rozpatrzenia sporu, gdyż jest to kwestia poza unormowaniami wewnątrz Związku.

Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej rękojmi za wady fizyczne, w szczególności art. 556 ¹,art. 559 i art.568.
Nabywca winien w terminie 1 roku od chwili stwierdzenia wady przez np. lekarza weterynarii zgłosić powyższe hodowcy i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

                                                                               Rzecznik Dyscyplinarny ZKwP


Komunikat

Informujemy wszystkich hodowców, że koszt przejazdu komisji dokonującej przegląd miotu u hodowcy wynosi 0,70 gr za każdy kilometr liczony tam i z powrotem od siedziby Oddziału do miejsca przeglądu. Istnieje możliwość przyjechania po członków komisji i odwiezienia po przeglądzie, należy jednak wcześniej skontaktować się z Oddziałem w celu uzgodnienia terminu i sposobu rozliczenia.

 


KOMUNIKAT

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania. 


KOMUNIKAT
 
Oddziałowa Komisja Hodowlana zwraca się z prośbą do wszystkich członków oddziału o dokonanie aktualizacji stanu posiadanych psów.
Prosimy o przekazywanie informacji pisemnie do biura oddziału lub poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

 


Przypominamy !!!

Od 01.2014 roku właściciel reproduktora powinien wykupić w swoim oddziale kartę krycia

(  załącznik. nr 2 Regulamin Hodowli Psów Rasowych)


W dziale "Przepisy" została dodana nowa zakładka na temat USTAWA z dnia 16 września 2011 r.o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przepisami prawnymi które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. a są bardzo ważne dla wszystkich właścicieli zwierząt oraz hodowców psów rasowych.

Link do artykułu