Artykuł (pl-pl)


UCHWAŁA ZG ZKwP
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA 2019 ROK NIE ULEGŁA  ZMIANIE I WYNOSI 70 ZŁOTYCH.

SZKOLENIE Z GENETYKI

W dniach 19.01.-20.01.2019 r. (sobota i niedziela) w Oddziale organizujemy spotkanie szkoleniowe na temat genetyki dla członków Naszego Oddziału.
Prowadzącym szkolenie będzie Pani Katarzyna Adamus-Fiszer. Spotkanie odbędzie się w biurze Oddziału. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc ograniczona dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje podamy przed szkoleniem.


UWAGA!
Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom którzy nie opłacili składki członkowskiej za rok 2018, że termin jej zapłaty mija 31.12.2018 r.
Prosimy o wpłaty bezpośrednio w kasie Oddziału w godzinach jego otwarcia lub na konto bankowe.
Składka członkowska na rok 2018 wynosi 70 zł

W przypadku opłacania składki członkowskiej w imieniu innej osoby niż posiadacza konta bankowego prosimy w tytule wpisać imię i nazwisko osoby za którą płacona jest składka.

Numer rachunku bankowego Oddziału:
30 8805 0009 0047 3346 2000 0010


Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich - 26.08.2018
Dobra koło Limanowej

BEST IN SHOW

 


 

XXXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 19.08.2018
Gorlice - Stadion OSiR


 VII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy VIII i IX FCI
w Nowym Sączu
03.06.2018

Best in Show


 UWAGA!
Spotkanie z Panią Katarzyna Fiszdon z przyczyn organizacyjnych Oddziału nie odbędzie się w planowanym terminie 23.06.2018 roku. O nowym terminie szkolenia będziemy informować w późniejszym terminie.

 


Komunikat Zarządu Głównego
w sprawie dopuszczenia do hodowli wyżłów
po wprowadzeniu zmian w Ustawie Prawo Łowieckie
Ze względu na zmiany w prowadzone do Ustawy Prawo Łowieckie, które w znacznym stopniu utrudniają spełnienie warunków hodowanych postawionych
wyżłom w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych ZKwP, Prezydium Zarządu na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej postanowiło, aby do czasu wprowadzenia
zmian w zapisach regulaminowych decyzję o dopuszczeniu do hodowli wyżłów, które nie spełniły wymogów regulaminowych zapisanych w załączniku nr 10 do
Regulaminu Hodowlanego, podejmowały Oddziałowe Komisje Hodowlane po indywidualnym rozpatrzeniu podania hodowcy bądź właściciela reproduktora.
Z poważaniem
Dorota Witkowska
Przewodnicząca ZG ds. hodowlanych ZKwP


KOMUNIKAT
W dniu 02.06.2018 r. organizujemy egzaminy, testy psychiczne i przegląd hodowlany dla owczarków niemieckich. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Oddziału.

Przypominamy, że dla niektórych ras zgodnie z załącznikiem nr 10 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych niezbędne są dodatkowe wymogi, które należy spełnić aby uzyskać uprawnienia hodowlane.


W zakładce RANKING WYSTAWOWY 2017 zamieściliśmy wyniki rankingu ogłoszone podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 23.03.2018.

Poniżej Zwycięzca Rankingu w kategorii Najlepszy Pies Oddziału 2017

X-ROBIN od Dvou Orehu wł. Słowińska Renata


Oddział w Lublinie planuje ograniczony dodruk książki:
"Podręcznik Kynologa" pod redakcją Katarzyny Fiszdon i Mirosława Redlickiego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym Oddziałem lub Oddziałem w Lublinie.


Zarząd Oddziału przypomina o zbliżającym się terminie złożenia PIT-6 za 2018 rok do 20 stycznia 2018.
Poniżej link do strony skąd można pobrać deklarację.

LINK DO DEKLARACJI PIT-6 << kliknij tutaj >>


W Menu - zakłada SZCZENIĘTA znajdują się aktualne ogłoszenia o szczeniętach hodowców zarejestrowanych w naszym Oddziale.


XXX Jubileuszowa Nowosądecka Wystawa Psów Rasowych
im. Mieczysława Tokarczyka

w Nowym Sączu

06.08.2017

Więcej zdjęć << kliknij tutaj >>


Zarząd Oddziału składa serdeczne podziękowania za obecność wszystkim Członkom przybyłym na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.03.2017. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w pracy Oddziału, pracowali przy organizacji wystaw, organizowanych testach, egzaminach, przeglądach i szkoleniach.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym w Rankingu wystawowym za rok 2016. W zakładce rankingu w Menu znajdują się wyniki oraz zdjęcia z wręczenia dyplomów i pucharów.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie było także okazją wręczenia 18-stu osobom Odznaczeń Honorowych przyznanych na wniosek Zarządu Oddziału przez Kapitułę Odznaczeń przy ZG ZKwP. Składamy wszystkim odznaczonym gratulację i dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz naszego Oddziału i jego członków. Dziękujemy Koleżance Marioli Poręba, która wykonała zdjęcia podczas uroczystości wręczenia odznaczeń  i ogłoszenia wyników rankingu.


 

KOMUNIKAT Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP

Po konsultacji telefonicznej w dniu 01.03.2017 r. z Biurem ZG ZKwP informujemy, że poniższy komunikat dotyczy osób będących członkami ZKwP i jest zaleceniem! dla hodowców a nie nakazem. W związku z powyższym to hodowca decyduje o wyborze chipa a Oddział mu nie narzuca konkretnych chipów z kodem 616 czy 900. Zalecenie GKH ZKwP dotyczy szczeniąt które zostaną dopiero poddane chipowaniu a nie psów już je posiadających.
-----------------

L. Dz. 514/2017
Związek Kynologiczny w Polsce
Wszystkie Oddziały

W związku z pojawieniem się na polskim rynku mikrochipów z kodem początkowym 900, Główna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca się z prośbą, aby hodowcy weryfikowali u lekarzy weterynarii numer mikrochipu przed zachipowaniem.
Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem 900 nie powinny pojawić się w polskiej dystrybucji. Są to mikrochipy, którym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Międzynarodowy Instytut d.s. Rejestracji Zwierząt ICAR w Rzymie Chipy te pochodzą z Chin lub Taiwanu i nie pozwalają na jednoznaczne określenie kraju pochodzenia zwierzęcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z kodem 900 mogą powodować problemy dla psów eksportowanych - przy rejestrowaniu psa zagranicą w narodowej organizacji kynologicznej.
Mikrochipy w Polsce powinny zaczynać się od numeru 616.
Prosimy przekazać informację Kierownikom Sekcji oraz poinformować hodowców i lekarzy weterynarii, z którymi Państwo współpracujecie.

W imieniu GKH ZKwP
Sekretarz GKH
Joanna Szymczyńska


 Zarząd Oddziału oraz Oddziałowa Komisja Hodowlana ZKwP Oddział w Nowym Sączu zwraca się z prośbą do wszystkich członków i hodowców o aktualizację swoich danych adresowychi adresu email.

Prosimy także o przesłanie za pośrednictwem emaila lub zgłoszenie osobiście w biurze oddziału stanu aktualnie posiadanych psów hodowlanych i niehodowlanych.

Informację adresowe oraz aktualizacje posiadanych psów prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść maila:
Imię i nazwisko
: ….
Aktualny adres zamieszkania: …
*Adres do korespondencji jeśli inny niż zamieszkania: …
email:

Stan aktualnie posiadanych psów
Imię i przydomek psa/suki, nr rejestracyjny, nr PKR. ….

Psy/suki (sprzedane, będące na współwłasność, nie żyjące):
Imię i przydomek psa/suki, nr rejestracyjny, nr PKR. …


Komunikat Zarządu Głównego ZKwP.

14 grudnia 2016 r. podjęto uchwałę, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych punkt IV i V - wśród wymaganych trzech ocen z wystaw - jedna musi pochodzić z wystawy organizowanej w Polsce. Nie dotyczy to psów/suk sprowadzonych już z uprawnieniami hodowlanymi z zagranicy i zarejestrowanych w ZKwP.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2017.


Serdecznie dziękuje wszystkim wystawcom, sędziemu kynologicznemu, sponsorom (Firma ARION), gościom i zwiedzającym za udział w V Krajowej Wystawie Psów Rasowych Grupy VIII i IX (04-05.06.2016) w Nowym Sączu.

Gratulujemy wystawcom sukcesów, dziękujemy za sportową rywalizację i do zobaczenia w maju 2017 r.
Poniżej link do albumu ze zdjęciami z dzisiejszej wystawy.

V Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy VIII FCI (zdjęcia)
<<kliknij>>

V Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy IX FCI (zdjęcia)
<<kliknij >>


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 25.11.2015 r. podjął następujące uchwały:

"5. Przyjęto iż, psy/suki, które zgodnie z uchwałą ZG nie mogą być wystawiane na wystawach ze względu na cięte uszy i/lub ogon, mogą zostać zakwalifikowane do hodowli na podstawie przeglądu dokonanego przez sędziego międzynarodowego z uprawnieniami do oceny danej rasy oraz muszą spełniać pozostałe wymogi Regulaminu Hodowlanego.
Procedurze tej podlegają wyłącznie psy i suki, które rozpoczęły kwalifikację hodowlaną przed 01.01.2016 roku.

6. Uchwalono, iż psy z ciętymi uszami i/lub ogonami nie będą miały możliwości dokończenia rozpoczętych Championatów."


Wstępna lista - cięcie uszu i ogonów - kraje członkowskie FCI

Lista będzie aktualizowana na podstawie oficjalnych informacji otrzymywanych z poszczególnych krajów FCI -  WIĘCEJ >

 


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.03.2015 r. podjął następujące uchwały, obowiązujące od momentu uchwaleni

"- uchwalił, że obowiązują dotychczasowe zasady przyjmowania na wystawy psów urodzonych w Polsce po 01.01.2012 i poddanych zabiegowi kopiowania ogonów i/lub uszu, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724).
W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza weterynarii, będącego członkiem Izby Weterynaryjnej w Polsce. Zaświadczenie musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza, takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.
Zaświadczenia wystawiane przez lekarzy weterynarii z zagranicy nie będą honorowane.
Psy pochodzące z krajów, w których nie obowiązuje zakaz kopiowania ogonów i uszu będą przyjmowane na wystawy na dotychczasowych zasadach."


KOMUNIKAT ZG ZKwP z 07.11.2011

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Komunikat został opublikowany również na naszej stronie internetowej: www.zkwp.pl


KOMUNIKAT ZG ZKwP


Rodowód krajowy i KW czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 30 dni.

Rodowód eksportowy i KW – czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 21 dni.

Czas oczekiwania na rodowód, KW liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału. 
Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP

 


Komunikat dotyczący kupna szczeniąt obarczonych schorzeniami

W związku z pojawiającymi się pytaniami i skargami kierowanymi do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim przez członków ZKwP, którzy nabyli z hodowli prowadzonych w ramach naszego Związku szczenięta obarczone schorzeniami stwierdzonymi po ich nabyciu uprzejmie informuję, że rzecznicy dyscyplinarni odpowiedniego szczebla mogą podjąć czynności przewidziane Regulaminem Sądów Koleżeńskich jedynie w sprawach naruszenia Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych. W zakresie objętym w/w skargami zastosowanie ma Regulamin Hodowli Psów Rasowych nakładający na hodowcę określone w § 16 obowiązki. Hodowca w interesującym nas zakresie winien dokonać przeglądu miotu, w którym zawsze dokonuje się adnotacji o widocznych zmianach anatomicznych, ponadto wydawać szczenięta z m.in. książeczkami zdrowia, zawierającymi stosowne wpisy. Regulamin nie zawiera żadnych innych zapisów w części dotyczącej transakcji sprzedaży szczenięcia pozostawiając to swobodnemu uznaniu sprzedawcy – hodowcy i nabywcy. Strony w zawartej umowie ustalają jej warunki, w których może pojawić się zapis o tym, że szczenię nie jest przeznaczone do dalszej hodowli, nie rokuje sukcesów wystawowych itp. Renomowane hodowle zapewniają nabywcy określone rekompensaty za ujawnione po nabyciu wady szczenięcia, niemożliwe do stwierdzenia w dacie odbioru.

W przypadkach wad szczeniąt ujawnionych po nabyciu i braku porozumienia pomiędzy hodowcą i nabywcą rzecznik dyscyplinarny ZKwP nie jest organem właściwym dla rozpatrzenia sporu, gdyż jest to kwestia poza unormowaniami wewnątrz Związku.

Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej rękojmi za wady fizyczne, w szczególności art. 556 ¹,art. 559 i art.568.
Nabywca winien w terminie 1 roku od chwili stwierdzenia wady przez np. lekarza weterynarii zgłosić powyższe hodowcy i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

                                                                               Rzecznik Dyscyplinarny ZKwP


Komunikat

Informujemy wszystkich hodowców, że koszt przejazdu komisji dokonującej przegląd miotu u hodowcy wynosi 0,70 gr za każdy kilometr liczony tam i z powrotem od siedziby Oddziału do miejsca przeglądu. Istnieje możliwość przyjechania po członków komisji i odwiezienia po przeglądzie, należy jednak wcześniej skontaktować się z Oddziałem w celu uzgodnienia terminu i sposobu rozliczenia.

 


KOMUNIKAT

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania. 


KOMUNIKAT
 
Oddziałowa Komisja Hodowlana zwraca się z prośbą do wszystkich członków oddziału o dokonanie aktualizacji stanu posiadanych psów.
Prosimy o przekazywanie informacji pisemnie do biura oddziału lub poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

 


Przypominamy !!!

Od 01.2014 roku właściciel reproduktora powinien wykupić w swoim oddziale kartę krycia

(  załącznik. nr 2 Regulamin Hodowli Psów Rasowych)


W dziale "Przepisy" została dodana nowa zakładka na temat USTAWA z dnia 16 września 2011 r.o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przepisami prawnymi które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. a są bardzo ważne dla wszystkich właścicieli zwierząt oraz hodowców psów rasowych.

Link do artykułu