VII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy VIII i IX FCI - 03.06.2018

VII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy VIII i IX FCI
w Nowym Sączu
03.06.2018

 miejsce: Plac Szkoleniowy ZKwP O/ Nowy Sącz
ul. Ogrodowa, Nowy Sącz

Współrzędne do nawigacji GPS
GPS N: 49° 36' 40"  E: 20° 40' 51"


 Obsada sędziowska:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sędziego oraz poprawek w przydziale ras.

GRUPA VIII
Milena Seidel (PL)

GRUPA IX
Zofia Konderla (PL)


 <<< PLAN SĘDZIOWANIA I SPIS WYSTAWCÓW >>>

 

PROGRAM WYSTAWY

od 8.00 – 10:00          przyjmowanie psów
10.00                          otwarcie wystawy
10.00 -13.30               ocena psów na ringach
ok. 14.00                     rozpoczęcie konkurencji finałowych

wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia wystawy
- sędzia Seidel Milena

wybór Najpiękniejszego Szczenięcia wystawy - sędzia Konderla Zofia

wybór Najpiękniejszego Juniora wystawy - sędzia Konderla Zofia

wybór Najpiękniejszego Weterana wystawy - sędzia Seidel Milena

wybór Zwycięzcy Grupy VIII – sędzia Seidel Milena
wybór Zwycięzcy Grupy IX –
sędzia Konderla Zofia

Wybór BEST IN SHOW
sędzia Konderla Zofia

 

 


 Opłaty dla członków ZKwP (i ich psów zarejestrowanych w Polsce) wnoszone do dnia 28.05.2018 r.
UWAGA! Opłaty za zgłoszone psy nie będą przyjmowane na wystawie!!

 • za pierwszego psa  (z katalogiem) - 90 zł
 • za każdego następnego (bez katalogu) – 80 zł
 • za psa w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt oraz Interchampiony(bez katalogu) - 40 zł
 • za psy w klasie weteranów (bez katalogu) - 40 zł

 Foreign exhibitors

 • for the first dog (incl. Catalogue) - 25 Eur
 • for each next dog (without catalogue - 20 Eur
 • Puppy younger (Baby), Puppy class (without catalogue) and Interchampion - 10 Eur
 • Veteran class ( without catalogue) – 10 Eur

Payment EURO only at the show!!

Foreign dog exhibitors make a payment in euro in the dogshow day
We kindly ask for the possession of counted cash sum!

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres email potwierdzenie, które stanowi przyjęcie psa na wystawę.
Potwierdzenia papierowe nie będą wysyłane!!
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń organizator zamieści na stronie internetowej listę przyjętych psów i wystawców.
W dniu wystawy w sekretariacie do odbioru numer startowy psa oraz katalog wystawowy.

  After the enrolment  sending you receive on the indicated  email address the participation confirmation which is the dog acceptance at the show.
Paper-confirmations will be not sent.
After the end of the enrolment acceptance the organizer will place on Internet site the list of accepted dogs and exhibitors.

On the show day in the secretariat to the reception the dog starting number and the exhibition-catalogue.


 Za  zgłoszone psy na wystawę które nie zostaną opłacone w terminie i nie zostaną doprowadzone do oceny egzekwowana będzie opłata 100 zł
W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele). Opłata nie podlega obniżeniu, jeżeli współwłaściciele są różni.


Reklamy w katalogu

 • Cała strona czarno-biała - 80 zł
 • 1/2 strony   czarno-biała - 50 zł

 Reklamy przyjmujemy w formatach: pdf, jpg, (na płycie CD lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Ostateczny termin przyjmowania reklam upływa dnia 25.05.2018 r.
Nadesłane materiały reklamowe nie podlegają zwrotowi.


W sprawach dotyczących sponsoringu, stoisk handlowych, stoisk gastronomicznych prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WPŁATY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA KONTO
Łącki Bank Spółdzielczy  nr  30 8805 0009 0047 3346 2000 0010
(w tytule przelewu proszę podać: rasę psa, imię i przydomek, klasę wystawową oraz imię i nazwisko właściciela)

UWAGA!
Ostateczny termin przyjmowania wpłat za zgłoszone psy na wystawę jest do 28.05.2018 włącznie!
Prosimy o zabranie ze sobą na wystawę potwierdzenia dokonania przelewu jeśli opłata została dokonana po terminie przyjmowania opłat.

Za datę dokonania opłaty w terminie liczy się data zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie a nie data zlecenia przelewu!!

Opłaty za zgłoszone psy nie będą przyjmowane w dniu wystawy!!


 Wszelkie informacje i pytania w sprawie VI Krajowej Wystawy Psów Rasowych Grupy VIII i IX dostępne są także pod numerem telefonu biura oddziału w godzinach jego pracy tel./fax (0-18) 442-02-37 tj. poniedziałek i środa w godz. 17-19 lub pod numerem: 0 698 47 45 18 a także e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Informacje:
Zgodnie z regulaminem FCI psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas : Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

a) klasy młodszych szczeniąt - wiek od 4 do 6 miesięcy,
b) klasy szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) klasy młodzieży - wiek od 9 do 18 miesięcy,
d) klasy pośredniej - wiek od 15 do 24 miesięcy,
e) klasy otwartej - wiek powyżej 15 miesięcy,
f) klasy użytkowej - wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości.
Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI wymienione są jako rasy podlegające próbom pracy. Na wystawy krajowe i klubowe, organizowane przez ZKwP, do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom Krajowego Championa Wyścigów Chartów, Terenowych Wyścigów Chartów (coursing) lub certyfikat użytkowości. Na wystawy międzynarodowe do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające wyłącznie
certyfikat użytkowości. Kserokopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.
Certyfikat użytkowości wydaje się:
- dla psów ras użytkowych - posiadających co najmniej dyplom IPO-V,
- dla psów ras myśliwskich - posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów,
- dla chartów - zgodnie z odrębną uchwałą Zgromadzenia Generalnego FCI,
- dla psów ras północnych zaprzęgowych (Alaskan Malamute, Pies grenlandzki, Samoyed, Siberian Husky).
Certyfikaty użytkowości wydawane są przez Biuro ZG ZKwP na podstawie świadectw/dyplomów zweryfikowanych przez Główną Komisję Szkolenia (rasy użytkowe i charty) lub odpowiednio Przedstawiciela ZG ds. Kynologii Łowieckiej (rasy myśliwskie). Certyfikat użytkowości wydawany jest dla psów będących własnością członków ZKwP, które zaliczyły odpowiednie egzaminy/konkursy zorganizowane pod patronatem Głównej Komisji Szkolenia Psów lub PZŁ. W wyjątkowych przypadkach Główna Komisja Szkolenia lub odpowiednio Przedstawiciel ZG ds. Kynologii Łowieckiej, może zatwierdzić egzamin zdawany poza granicami Polski pod warunkiem, że był on przeprowadzony na oficjalnej imprezie międzynarodowej. Dopuszcza się również
wydawanie certyfikatów użytkowości psom zagranicznym na podstawie zawartych wcześniej umów między ZKwP i odpowiednią zagraniczną organizacją krajową.
g) klasy championów
- dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego

polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI - nie dotyczy championatów
młodzieżowych.
Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.
W przypadku braku stosownych załączników przy zgłoszeniu do klasy użytkowej lub championów,
organizator przenosi psa do klasy otwartej
h) klasy weteranów
- dla psów i suk, które ukończyły 8 lat.

Zgłaszając psa/sukę do klasy użytkowej należy dołączyć kserokopię (lub skan) certyfikatu użytkowości, natomiast do klasy championów – kserokopię (lub skan) dyplomu championa. Dokumenty te muszą być wystawione przed 25.05.2018. Brak w/w dokumentów spowoduje umieszczenie psa/suki w klasie otwartej.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku braku potwierdzenia championatu/certyfikatu użytkowości lub zgłoszenia psa/suki do klasy niezgodnej z wiekiem.

W katalogu zostaną umieszczone wyłącznie tytuły potwierdzone kserokopią (lub skan) dyplomu lub certyfikatu(IntCh., Ch., MłCh, Zw.Klubu, ZwŚw, ZwEUR, IPO).

 • Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Psa/sukę można zgłosić do jednej z klas przewidzianych w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych ZKwP. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia  psa/suki bez podania przyczyny.
 • Zmiana klasy jest możliwa tylko do dnia 25.05.2018 r.
 • Psy/suki nie ujęte w katalogu nie będą dopuszczone do oceny.
 • Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje właściciela do uiszczenia opłaty za psa/sukę, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy nie. Wystawca jest  zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia.
 • WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA .
 • W wystawach uczestniczyć mogą tylko psy zdrowe, posiadające zaświadczenia zgodne z wymogami służby weterynaryjnej. (należy posiadać aktualne zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie). Psy agresywne, chore, suki będące w widocznej ciąży nie mogą uczestniczyć w wystawach.
 • Nie przyjmujemy zgłoszeń na wystawę przesłanych e-maile, faksem!
  _____________________________________________________________

  Proponowana obsada sędziowska i przydział ras może ulec zmianie

z przyczyn niezależnych od organizatora.