Regulamin - Ranking wystawowy 2017

REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO 2017

ZKwP Oddział Nowy Sącz

Ranking jest przedstawieniem osiągnięć psów i suk na wystawach, konkursach pracy oraz egzaminach i zawodach aby promować uczestnictwo w imprezach kynologicznych.

1. Uczestnictwo w rankingu jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności.

2. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w ZKwP Oddział w Nowym Sączu.

3. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie przez psy i suki z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących. Minimalna ilość wystawa lub konkursów w których pies/suka uczestniczyli to 3 imprezy kynologiczne.

4. Ranking obejmuje jeden sezon wystawowy w okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

5. Wprowadza się następujące klasyfikacje:

- osiągnięć wystawowych,

- osiągnięć użytkowych,

- klasyfikację łączną osiągnięć wystawowych i użytkowych

6. Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia w biurze oddziału zestawienia osiągnięć do dnia 28 luty 2018 roku. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie. (Formularz zestawienia do pobrania ze strony internetowej Oddziału, Załącznik Nr 2)

7. Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w czterech kategoriach:

- Najlepsze MŁODSZE SZCZENIĘ / SZCZENIĘ – o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt.

- Najlepszy JUNIOR - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodzieży oraz

młodzików (ON).

- Najlepszy WETERAN - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie weteranów.

- Najlepszy PIES UŻYTKOWY - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki biorące udział

w wystawach (na podstawie stosownych certyfikatów) w klasie użytkowej. Do punktów za

udział w wystawach doliczone będą punkty za udział w zawodach

- Najpiękniejszy Pies Oddziału Nowy Sącz – otrzymuje pies/suka który łącznie otrzyma

największą ilość punktów (z klasy młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów,

uzyskanych dyplomów, oraz prób pracy, konkursów i egzaminów).

8. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabelach stanowiących załącznik nr. 1 do regulaminu.

9. Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (Champion Polski, Interchampion itd.) przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i wydany dyplom zgodnie z datą jego wystawienia.

10. Punkty za dyplomy użytkowe psów myśliwskich doliczane są wyłącznie w sezonie,
w którym pies uzyskał dany dyplom, liczy si
ę data wydania dyplomu.

11. Punkty za miejsce zajęte w wyścigach chartów przyznawane są wyłącznie w sezonie,
w którym odbyły si
ę wyścigi.

12. Lokaty z konkurencji finałowych będą brane pod uwagę tylko na podstawie wpisu na karcie oceny z pieczątką organizatora wystawy lub zaświadczenia wystawionego przez organizatora.

13. Wyniki rankingu będą ogłaszane na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału oraz zamieszczane na stronie internetowej ZKwP Oddział w Nowym Sączu i siedzibie Oddziału na tablicy ogłoszeń.

14. Dla zwycięzców przewidziane są symboliczne nagrody.

 

Organizatorzy rankingu.

Zarząd Oddziału

ZKwP w Nowym Sączu

BADANIE DNA

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA PSA/SUKI

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015 r. podjął uchwałę : O wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

 


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu  10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r.- jako jednego z wymogu hodowlanego - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a.

 

  Opłatę za badania w kwocie 129,15 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 15/100) właściciel psa uiszcza bezpośrednio na konto laboratorium.

 Instytut Zootechniki PIB

Dział Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt

32-083 Balice, ul. Krakowska 1

 

Nr rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

 

Instytut Zootechniki – PIB
Ul. Krakowska 1
32-083 Balice

 

W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą. W przeciwnym wypadku materiał nie zostanie pobrany.

  Uwagi:

  1. badania DNA za pośrednictwem oddziałów ZKwP są dostępne dla wszystkich psów / suk zarejestrowanych w ZKwP i posiadających rodowód, bez względu na wiek oraz status hodowlany.
  2. Psy / suki posiadające certyfikat – ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG proszeni są o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.
  3. Opłata za kwalifikację hodowlaną wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) – płatna w Oddziale lub na rachunek bankowy Oddziału.

Osiągnięcia

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PSÓW TOWARZYSZACYCH- FINAŁ PUCHARU POLSKI PT2/3   -  5.12.2010 r.

Nasz oddział reprezentowało wraz z psami pięciu zawodników: czterech z nich startowało w konkurencji PT2, jeden w konkurencji PT3.

Drużyna startująca w PT2 w składzie:

1. Małgorzata Dziuła
2. Tomasz Kruczek
3. Stanisław Orzeł

4. Marcin Krupa

Nasza drużyna zajęła drużynowo I MIEJSCE,

W klasyfikacji indywidualnej Małgorzata Dziuła wraz z cocker spanielem angielskim ALUTKĄ z Polany Kłapouchego zajęła II miejsce.

 


 

 

MISTRZOSTWA POLSKI PSÓW TOWARZYSZĄCYCH- Bydgoszcz 24.10.2010 r.

Nasz oddział na MISTRZOSTWACH POLSKI PT reprezentowało trzech zawodników z psami,
którzy startowali w konkurencji PT2

Skład drużyny:

1. Michał Majcher -  z psem rasy OBM - Oskar Red Dot
2. Małgorzata Dziuła - z psem rasy cocker spaniel angielski - ALUTKA z Polany Kłapouchego
3. Stanisław Orzeł - z psem rasy OBM - BIJOU Olbramovicky Kvitek

Nasza Drużyna zdobyła TYTUŁ: 
DRUŻYNOWEGO MISTRZA POLSKI PSÓW TOWARZYSZĄCYCH W KONKURENCJI PT2

Natomiast  Michał Majcher wraz ze swoim psem zdobył TYTUŁ:
INDYWIDUALNEGO MISTRZA POLSKI PSÓW TOWARZYSZĄCYCH W KONKURENCJI PT2

 


 

Rzeszów 10.10.2010 r - sędzia Zbigniew Milewski

Nasz oddział reprezentowało czterech zawodników z psami w konkurencji PT2.

Skład drużyny:

Małgorzata Dziuła wraz z psem rasy cocker spaniel angielski - Alutka z Polany Klapouchego,
Michał Majcher z psem rasy owczarek belgijski malinois - Oskar Red Dot,
Tomasz Kruczek
z psem rasy owczarek niemiecki - Naomi Sądeckie Góry  
Stanisław Orzeł
z najmłodszym uczestnikiem tej imprezy, owczarkiem belgijskim malinois - BIJOU olbramovicky kvitek.

Nasza drużyna zajęła I miejsce pokonując drużyny z Krakowa oraz Rzeszowa.

 


 

Rybnik 02.10.2010 r. - sędziowie Janusz Rurarz, Jan Lenart

Nasz oddział reprezentowało trzech zawodników wraz z psami w konkurencji PT 2.

Skład drużyny:

Małgorzata Dziuła wraz z psem rasy cocker spaniel angielski - Alutka z Polany Klapouchego,
Michał Majcher
z psem rasy owczarek belgijski malinois - Oskar Red Dot,
Tomasz Kruczek
z psem rasy owczarek niemiecki - Naomi Sądeckie Góry.

Nasza drużyna zajęła I miejsce w konkurencji drużynowej.TURNIEJ MULTI CUP III m. Jaktarów k/ Warszawy
zaliczany do Mistrzostw Polski Owczarków Belgijskich

W dniach 06-08.08 2010 r. w miejscowości Jaktarów, odbył się turniej psów użytkowych zaliczany do Mistrzostw Polski OBM.
Nasz oddział reprezentował zawodnik Michał Majcher wraz ze swoim psem rasy Owczarek Belgijski Malinois OSKAR RED DOT, który startował w konkurencji IPO I.

Nasz zawodnik zajął I miejsce w tym turnieju, prezentując kolejny raz najlepszą pracę obronną ze swoim psem.

W zawodach nie wziął udziału Krzysztof Szymański z powodu choroby swojego psa.


 

MISTRZOSTWA POLSKI PSÓW UŻYTKOWYCH- Złotokłos k/Warszawy


W dniach 24-26.06.2010 r. w miejscowości Złotokłos odbyły się MISTRZOSTWA POLSKI PSÓW UŻYTKOWYCH.


Nasz oddział reprezentowało dwóch zawodników z psami startujących w konkurencji IPO I:

1. Krzysztof Szymański.

2. Michał Majcher.

 

Krzysztof Szymański startujący z psem rasy Owczarek Belgijski Malinois BRAN BLEIDD LIKE A HURICANE zdobył TYTUŁ: MISTRZA POLSKI IPO I

Michał Majcher startujący z psem rasy Owczarek Belgijski Malinois OSKAR RED DOT
zdobył TYTUŁ: V-CE MISTRZA POLSKI IPO I

Ponadto  Krzysztof Szymański odebrał nagrodę za najlepszą pracę węchową swojego psa, a Michał Majcher odebrał nagrodę za najlepszą pracę obronną swojego psa.SILESIA CUP- Będzin

W dniach 09-11.04.2010 r. w miejscowości Będzin odbyły się MIĘDZYNARODOWE OTWARTE MISTRZOSTWA PSÓW SPORTOWYCH CACIT SILESIA CUP 2010, nasz oddział w konkurencji IPO I reprezentowała drużyna składająca się z trzech zawodników z psami:

1. Krzysztof Szymański

2. Michał Majcher

3. Kruczek Tomasz

Ze względu na ogłoszenie żałoby narodowej w spowodowanej katastrofą polskiego samolotu pod Smoleńskiem w drugim dniu zawodów impreza została odwołana.

Wykaz lekarzy uprawnionych do prześwietleń (HD)

Wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych przez Związek Kynologiczny w Polsce do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego:

List of veterinarians authorized by the Polish Kennel Club (Związek Kynologiczny w Polsce) for reading X-rays of osteocartilaginous system:

 

dr Adam Pietroń
Centrum Zdrowia MULTI-WET, ul. Gagarina 5, 00-753 Warszawa

dr Renata Komsta
Akademia Rolnicza, Zakład Radiologii i Ultrasonografii, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel. 81-445-61-54

prof. dr hab. Stanisław Koper
Akademia Rolnicza, Zakład Radiologii i Ultrasonografii, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel. 81-445-61-54

dr Tadeusz Narojek
SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Nauk Klinicznych, Oddział Diagnostyki Obrazkowej, ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa

dr hab. Marek Nowicki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra i Klinika Chirurgii i Rentgenologii, ul. Oczapowskiego 14, 10-957 Olsztyn, tel. 89-523-37-30

dr Jan Siembieda
Akademia Rolnicza, Klinika Chirurgii Zwierząt, Pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wrocław, tel. 71-320-54-90 

dr Grzegorz Wasiatycz - Poznań


Obowiązuje od 30 sierpnia 2013 r.

 

Szczenięta

Rasa: Seter irlandzki Hodowla: Bonuni FCI
Szczenięta ur.e 07.02.2018 r.
Matka KINGDOM OF LOVE All Irish Gold
Ojciec Garden Star’s Red Bull
Hodowca Rogóż Agnieszka
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
tel. 507188555
 
 
Rasa: Labrador retriever
Hodowla: Ranosz (FCI)
Szczenięta ur. 18.12.2017 r.
Hodowca: Ranosz Halina
Słopnice
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 667 584 698
www.hodowlaranosz.pl
 
   
Rasa: Lagotto Romagnolo
Hodowla: Lagotto's Smile
Hodowca: Regina Kupiec
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/lagottosmile/ 
www.lagottossmile.wordpress.com
 tel. + 48 793360785
 
 
Rasa: Posokowiec Bawarski
Hodowla "z Hubertowej Psiarni"
 
Szczenięta ur. 18.08.2017 r.
Matka: GAJA z Hubertowej Psiarni
Ojciec: ATAMAN z Krainy Przodków
Kontakt: Bogusław Pawłowski
tel: 608 210 733
 
 
 Rasa: Cane corso

Hodowla Crazy Clean (FCI)
Hodowca: Monika Brniak
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
     
Rasa: Owczarek belgijski Malinois

Hodowla: Szynwaldka (FCI)
Hodowca: Jan Jurczak
Kontakt: tel. +48 607  286 850
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
Rasa: Elkhund szary Hodowla: Pride of North
Hodowca: Joanna Nosal
Kontakt: www.elkhundszary.pl
tel. +48 506574987
email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Rasa: Yorkshire Terrier

Hodowla: Madagaskar Time FCI
Hodowca: Katarzyna Bezak
Kontakt:
tel. +48 883375491