AKTUALNOŚCI

PRZYPOMNIENIE O TERMINOWYM OPŁACENIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA 2019 ROK WYNOSI 70 ZŁOTYCH.
Brak terminowo opłaconej składki członkowskiej powoduje utracenie członkostwa w ZKwP (dotyczy to także wszystkich posiadanych psów hodowlanych i niehodowlanych).

Prosimy o wpłaty bezpośrednio w kasie Oddziału w godzinach jego otwarcia lub na konto bankowe. W przypadku opłacania składki członkowskiej w imieniu innej osoby niż posiadacza konta bankowego prosimy w tytule wpisać imię i nazwisko osoby za którą płacona jest składka.

Numer rachunku bankowego Oddziału:
30 8805 0009 0047 3346 2000 0010


W dniu 26.10.2019 r. odbyły się badania kardiologiczne dla psów.

Serdecznie gratulujemy Wszystkim uczestnikom dobrych wyników!


KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „Pies najlepszym przyjacielem człowieka”

Miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.

Zachęcamy wszystkich milusińskich do udziału w konkursie.
Przesyłajcie nam swoje prace wykonane dowolną techniką do końca października. W konkursie wyłonimy łącznie 20 zwycięzców we wszystkich kategoriach wiekowych. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Lista laureatów i ich prace zostaną opublikowane na naszej stronie 8 listopada.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin i szczegóły <<kliknij tutaj >>


 SZKOLENIE Z HANDLINGU  W DNIU 05.10.2019.

Serdecznie dziękujemy za szkolenie handlingowe prowadzącej Pani Aleksandrze Szydłowskiej (Profesjonalna Szkoła Handlingu TOP DOG CENTER).
Wszystkim uczestnikom szkolenia Zarząd Oddziału życzy sukcesów na ringach krajowych i zagranicznych!
 

W dniu 29.09.2019 r. w Krynicy Zdrój podczas Krynickiego Hubertusa odbył się przemarsz z psami myśliwskimi.

Kolejny Hubertus Krynicki już za nami. Dziękujemy uczestnikom którzy przyjechali do Krynicy Zdrój pokazać swoje psy.


 
 

Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich
25.08.2019 r.
Feleczyn koło Łabowej

BEST IN SHOW

ALBUM ZDJĘĆ Z WYSTAWY <<< kliknij tutaj >>>

 

XXXII Krajowa Wystawa Psów Rasowych
im. Mieczysława Tokarczyka
11.08.2019 r.
w Gorlicach

BEST IN SHOW

 

 


                                                                        

Uwaga!
W dniu 23 sierpnia 2019 roku o godzinie 18:00 tj. piątek, na Placu Szkoleniowym przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu odbędzie się spotkanie dla osób przygotowujące psy do wystaw.

Szkolenie organizowane jest tylko dla członków naszego Oddziału którzy mają opłaconą aktualną składkę członkowską na 2019 r. Każdy pies uczestniczący w szkoleniu powinien mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz ringówkę, miskę z wodą oraz przysmaki.

 


EGZAMINY, TESTY PSYCHICZNE, BH

Sobota 27 kwietnia 2019 r. (plac szkoleniowy, ul. Ogrodowa, Nowy Sącz).
godz. 10.00 - egzamin PT, egzamin BH, testy psychiczne dla wszystkich ras (poza owczarkiem niemieckim)

Osoby zgłaszające psy na egzaminy i testy psychiczne muszą posiadać potwierdzenie opłacenia aktualnej składki członkowskiej za 2019 rok,  książeczkę startową wystawioną przez Oddział do którego należy pies. Psy zgłaszane na testy psychiczne które należą do innego Oddziału niż ZKwP Nowy Sącz muszą mieć dodatkowo pisemną zgodę z macierzystego Oddziału.

Opłaty:
egzamin PT - 100 zł
egzamin BH - 100 zł
IPO - 200 zł
testy psychiczne - 100 zł

Szczegółowe informacje udziela biuro Oddziału w poniedziałki i środy w godzinach od 17 do 19.


W związku z pytaniami dotyczącymi autentyczności rodowodów eksportowych ZKwP wystawianych dla członków włoskiej organizacji kynologicznej informujemy, że hodowca występując o rodowód eksportowy dla szczeniaka w miejscu przeznaczonym na adres email właściciela wpisuje swój adres email. Na ten adres otrzyma potwierdzenie nadania numeru PKR i wystawienia rodowodu eksportowego.
Po otrzymaniu oryginału rodowodu wersji papierowej jeśli hodowca chce otrzymać potwierdzenie autentyczności rodowodu powinien zeskanować 1 i 2 stronę rodowodu eksportowego oraz wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownik biura ZG ZKwP zajmuję się potwierdzeniem autentyczności tylko jeden dzień w tygodniu w każdy piątek dlatego prośba powinna być przesłana najpóźniej w czwartek.
Potwierdzenie jest przesyłane wersji elektronicznej do hodowcy oraz do wiadomości włoskiej organizacji kynologicznej

j


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii (sygnatura: GIWbip-604-17/2019(1)), dotyczące przemieszczania zwierząt domowych: psów, kotów, fretek w następstwie bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.
Link do pisma <<kliknij tutaj >>


KOMUNIKAT

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5. 01. 2019 r. podjął uchwały których treść można znaleźć w linku poniżej.
Zatwierdzony został nowy Regulamin Hodowli Psów Rasowych, który wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.
Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi zmianami i komunikatami.
Link: http://zkwp.pl/index.php/komunikaty-zkwp


Zarząd Oddziału przypomina o zbliżającym się terminie złożenia PIT-6 za 2019 rok do 20 stycznia 2019.
Poniżej link do strony skąd można pobrać deklarację.

LINK DO DEKLARACJI PIT-6 << kliknij tutaj >>


Zarząd Oddziału oraz Oddziałowa Komisja Hodowlana ZKwP Oddział w Nowym Sączu zwraca się z prośbą do wszystkich członków i hodowców o aktualizację swoich danych adresowychi adresu email.

Prosimy także o przesłanie za pośrednictwem emaila lub zgłoszenie osobiście w biurze oddziału stanu aktualnie posiadanych psów hodowlanych i niehodowlanych.

Informację adresowe oraz aktualizacje posiadanych psów prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść maila:
Imię i nazwisko
: ….
Aktualny adres zamieszkania: …
*Adres do korespondencji jeśli inny niż zamieszkania: …
email:

Stan aktualnie posiadanych psów
Imię i przydomek psa/suki, nr rejestracyjny, nr PKR. ….

Psy/suki (sprzedane, będące na współwłasność, nie żyjące):
Imię i przydomek psa/suki, nr rejestracyjny, nr PKR. …


Zarząd Oddziału składa serdeczne podziękowania za obecność wszystkim Członkom przybyłym na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.03.2017. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w pracy Oddziału, pracowali przy organizacji wystaw, organizowanych testach, egzaminach, przeglądach i szkoleniach.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym w Rankingu wystawowym za rok 2016. W zakładce rankingu w Menu znajdują się wyniki oraz zdjęcia z wręczenia dyplomów i pucharów.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie było także okazją wręczenia 18-stu osobom Odznaczeń Honorowych przyznanych na wniosek Zarządu Oddziału przez Kapitułę Odznaczeń przy ZG ZKwP. Składamy wszystkim odznaczonym gratulację i dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz naszego Oddziału i jego członków. Dziękujemy Koleżance Marioli Poręba, która wykonała zdjęcia podczas uroczystości wręczenia odznaczeń  i ogłoszenia wyników rankingu.


 

KOMUNIKAT Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP

Po konsultacji telefonicznej w dniu 01.03.2017 r. z Biurem ZG ZKwP informujemy, że poniższy komunikat dotyczy osób będących członkami ZKwP i jest zaleceniem! dla hodowców a nie nakazem. W związku z powyższym to hodowca decyduje o wyborze chipa a Oddział mu nie narzuca konkretnych chipów z kodem 616 czy 900. Zalecenie GKH ZKwP dotyczy szczeniąt które zostaną dopiero poddane chipowaniu a nie psów już je posiadających.
-----------------

L. Dz. 514/2017
Związek Kynologiczny w Polsce
Wszystkie Oddziały

W związku z pojawieniem się na polskim rynku mikrochipów z kodem początkowym 900, Główna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca się z prośbą, aby hodowcy weryfikowali u lekarzy weterynarii numer mikrochipu przed zachipowaniem.
Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem 900 nie powinny pojawić się w polskiej dystrybucji. Są to mikrochipy, którym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Międzynarodowy Instytut d.s. Rejestracji Zwierząt ICAR w Rzymie Chipy te pochodzą z Chin lub Taiwanu i nie pozwalają na jednoznaczne określenie kraju pochodzenia zwierzęcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z kodem 900 mogą powodować problemy dla psów eksportowanych - przy rejestrowaniu psa zagranicą w narodowej organizacji kynologicznej.
Mikrochipy w Polsce powinny zaczynać się od numeru 616.
Prosimy przekazać informację Kierownikom Sekcji oraz poinformować hodowców i lekarzy weterynarii, z którymi Państwo współpracujecie.

W imieniu GKH ZKwP
Sekretarz GKH
Joanna Szymczyńska


 Komunikat dotyczący kupna szczeniąt obarczonych schorzeniami


W związku z pojawiającymi się pytaniami i skargami kierowanymi do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim przez członków ZKwP, którzy nabyli z hodowli prowadzonych w ramach naszego Związku szczenięta obarczone schorzeniami stwierdzonymi po ich nabyciu uprzejmie informuję, że rzecznicy dyscyplinarni odpowiedniego szczebla mogą podjąć czynności przewidziane Regulaminem Sądów Koleżeńskich jedynie w sprawach naruszenia Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych. W zakresie objętym w/w skargami zastosowanie ma Regulamin Hodowli Psów Rasowych nakładający na hodowcę określone w § 16 obowiązki. Hodowca w interesującym nas zakresie winien dokonać przeglądu miotu, w którym zawsze dokonuje się adnotacji o widocznych zmianach anatomicznych, ponadto wydawać szczenięta z m.in. książeczkami zdrowia, zawierającymi stosowne wpisy. Regulamin nie zawiera żadnych innych zapisów w części dotyczącej transakcji sprzedaży szczenięcia pozostawiając to swobodnemu uznaniu sprzedawcy – hodowcy i nabywcy. Strony w zawartej umowie ustalają jej warunki, w których może pojawić się zapis o tym, że szczenię nie jest przeznaczone do dalszej hodowli, nie rokuje sukcesów wystawowych itp. Renomowane hodowle zapewniają nabywcy określone rekompensaty za ujawnione po nabyciu wady szczenięcia, niemożliwe do stwierdzenia w dacie odbioru.

W przypadkach wad szczeniąt ujawnionych po nabyciu i braku porozumienia pomiędzy hodowcą i nabywcą rzecznik dyscyplinarny ZKwP nie jest organem właściwym dla rozpatrzenia sporu, gdyż jest to kwestia poza unormowaniami wewnątrz Związku.

Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej rękojmi za wady fizyczne, w szczególności art. 556 ¹,art. 559 i art.568.
Nabywca winien w terminie 1 roku od chwili stwierdzenia wady przez np. lekarza weterynarii zgłosić powyższe hodowcy i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

                                                                               Rzecznik Dyscyplinarny ZKwP


Komunikat

Informujemy wszystkich hodowców, że koszt przejazdu komisji dokonującej przegląd miotu u hodowcy wynosi 0,8358 gr za każdy kilometr liczony tam i z powrotem od siedziby Oddziału do miejsca przeglądu. Istnieje możliwość przyjechania po członków komisji i odwiezienia po przeglądzie, należy jednak wcześniej skontaktować się z Oddziałem w celu uzgodnienia terminu i sposobu rozliczenia.


W dziale "Przepisy" została dodana nowa zakładka na temat USTAWA z dnia 16 września 2011 r.o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przepisami prawnymi które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. a są bardzo ważne dla wszystkich właścicieli zwierząt oraz hodowców psów rasowych.

Link do artykułu